Möödunud aasta 21. novembril osales Fundación Global Nature tegevdirektor Eduardo de Miguel EACCEL-i (Aragoni kliimamuutuste ja puhta energia strateegia) sektori kohtumisel. Sellel kohtumisel kandis tema ettekanne pealkirja “Hispaania põllumajandussektori diagnoos kliimamuutustele”, mis keskendus “jätkusuutliku kohanemise meetmetele”. Esmalt räägiti Euroopas juba registreeritud kliimamuutustest, muuhulgas ülemaailmsest temperatuuride tõusust ja äärmuslike kliimanähtuste esinemise sagenemisest. Kohtumine keskendus üldisemalt Vahemere piirkonnale, konkreetsemalt Hispaaniale. Ettekande jooksul võeti läbi erinevad ohud, millega talunikel tuleb rinda pista. Hiljem tutvustati LIFE AgriAdapti projekti: milliseid tegevusi ja uuringuid Vahemere piirkonnas tehakse ja kuidas saab üks tavaline otsuste langetamise tugi aidata huvirühmadel korrektselt diagnoosida põllukultuuride ja talude haavatavust kliimamuutuste tingimustes, samuti püüti  leida kohanemiseks jätkusuutlikke viise, mis suurendaksid talu vastupidavust.

LIFE-programmi projekti LIFE AgriAdapt finantseeritakse EL-i LIFE-programmist ning seda toetab ka [Hispaania] põllumajandus- ja keskkonnaministeerium (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) Bioloogilise Mitmekesisuse Fondi (Fundación Biodiversidad) kaudu.