20 noort spetsialisti Hiina põllumajanduse ja toidutootmise sektorist külastasid LIFE-projekti LIFE AgriAdapt piloottalu “Ziegler” Bodeni järve ääres. Neile räägiti kliimamuutustest ja selle mõjust põllumajandusele. Lisaks kliimamuutuste kontrolli all hoidmise meetoditele ja tulemustele ilmutas delegatsioon erilist huvi säästlike rakendusmeetmete vastu loomakasvatuses, seda nii laudas kui ka sööda tootmisel.

Külastus toimus Saksamaa ja Hiina põllumajandussektori noorte spetsialistide vahetuse raames ning selle organiseeris DLG (Saksamaa Põllumajandusühing). Sel aastal on fookuses säästlikkus ja põllumajandussaaduste mahetootmine.