11. oktoobril esitles Bodeni järve sihtasutus projekti LIFE AgriAdapt ja selle metoodikat sümpoosionil „Kasvuhoonegaaside heitkoguste hindamine ja kliimamuutuste leevendamine põllumajanduses“. Sümpoosion toimus Baieris Freisingis ja sellel osalesid kliimamuutuste valdkonna riiklikud eksperdid. Sümpoosionil anti head tagasisidet nii projekti kohta kui ka selle raames toimunud hindamise kohta põllumajandustootjate tasandil. Projekti käigus edendatavate jätkusuutlike kohanemismeetmete kaudu on saavutatud sünergia kliimamuutuste leevendamise valdkonnaga.