„Kliimamuutused ja äärmuslikud ilmastikunähtused – kohanemisstrateegiad põllumajandusele Baden-Württembergis” – sellist pealkirja kandis selleaastane Hohebuchi põllumajanduskonverents, mis toimus 10. jaanuaril 2018 ja mille korraldas protestantlike talunike organisatsioon.

Üle 50 osaleja, peamiselt talunikud ja põllumajandusorganisatsioonide esindajad, kuulasid nelja ettekannet ja neile järgnenud diskussiooni. Patrick Trötschler organisatsioonist Lake Constance Foundation tutvustas programmi LIFE projekti LIFE AgriAdapt, selgitades metoodikat, mida kasutatakse talunikele kliimamuutuste mõju hindamisel, ja esitles katseprojekti kaasatud taludes saadud esimesi tulemusi. Lisateave (ainult saksa keeles):

http://www.hohebuch.de/index.php?index=1&lng=de&menuid=15&id=941&filter[von]=