2018. aasta 2. novembril toimus UPV-s (Valencia polütehnilises ülikoolis) teine akadeemiline kliimauuringute konverents. Selle eestkõneleja oli Valencia kliimamuutuste amet. Rahaliselt toetas konverentsi Valencia kohalik omavalitsus.

Kliimamuutuste konverents soovib olla teadustehniline ja valdkondadevaheline kohtumispaik, kus käsitleda kliimamuutuste eri aspekte (mõju, leevendavaid asjaolusid, kohanemist, tegevuskavasid, majanduslikke aspekte jne). Eeskätt käsitletakse konverentsil kliimamuutustega seonduvat akadeemilises õhkkonnas, kuid kaasatakse ka ettevõtete ja ametiasutuste eksperte.

Päevakorra teine blokk oli „Põllumajanduse ja toidutootmise kohanemine kliimamuutustega“. Selles blokis tutvustas Jordi Domingo (Fundación Global Nature) LIFE-programmi projekti LIFE AgriAdapt. Ta tutvustas ka seda, kuidas saab projekti raames väljatöötatud meetodite ja tööriistadega hinnata üksikute põllukultuuride ja talude haavatavust kliimamuutuste suhtes.

Jordi Domingo esinemise järel oli aeg küsimustele vastata. Kuulajaskond sai lisainfot projekti ja katsetaludes saadud tulemuste kohta.

Üritusel osalesid: Nigel Scollan – globaalse toiduturvalisuse instituudi direktor Queensi ülikoolist (Belfast, UK), CONSUM S. Coopi välissuhete osakond Valenciast, Godella linnavalitsuse põllumajanduse ja keskkonna osakond, linnades mahetoidu tootmise üleilmne keskus, Valencia piirkonna valitsuse arengu ja ühtse põllumajanduspoliitika direktor, Valencia ülikooli põllumajandusuuringute osakond, Valencia polütehniline ülikool, Valencia põllumajandusuuringute instituut, loomakasvatuse teadusliku uurimise instituut, põllumajandustootmise osakond – UPM, COMAV – UPV, Fundación Global Nature, CSIC – mullateaduse ja rakendusbioloogia keskus, Icatalist, Tolima ülikool, Vahemere agronoomiainstituut Zaragozas, UPV majandus- ja sotsiaalteaduste osakond, FCM – UABC, IGIC – UPV, CICESE, Del Valle ülikooli bioloogiaosakond, IIE – UPV, Valencia ülikooli taimebioloogia osakond, UPV põllumajandustehnika ja maapiirkondade keskkonna kolledž, Valencia ülikooli klimatoloogid satelliitseire rühmast, IIAMA – UPV ja EIT Climate-KIC-Hispaania.