Ungari Riikliku Arengu Ministeerium kutsus 13. aprillil Bodeni järve sihtasutuse Budapestis toimunud LIFE programmi infopäevale, et tutvustada LIFE AgriAdapt projekti.

Carolina Wackerhagen andis ülevaate projekti meetoditest ja toimunud tegevustest ning rõhutas, et projekti tulemusi ja omandatud kogemusi on vaja levitada kõikides Kesk-Euroopa kliimariskipiirkonnas asuvates riikides. Kuna Ungari paikneb Kesk-Euroopa kliimariskipiirkonnas, siis paljusid Saksamaal katsetatud jätkusuutlikke kohanemismeetmeid on võimalik rakendada ka Ungaris.