Poliitikakujundus ja suhtlus

Saadud tulemused avaldatakse ning edastatakse peamistele poliitika, põllumajanduse, keskkonna ja toidutööstuse sidusrühmadele, näiteks põllumajandustootjatele ja nende liitudele, nõustajatele ja spetsialistidele, MTÜdele ning riiklikele haldusorganitele. Projekti üks oluline osa on järelduste edastamine asjakohastele otsusetegijatele ja ametivõimudele riiklikul ja ELi ning rahvusvahelisel tasandil (nt FAO). Ettenähtud tegevuste hulka kuuluvad veel esitlusõpikojad katsetaludes, eksperdiõpikojad, veebiseminarid, projektis osalevaid põllumajandustootjaid kujutavad lühivideod ning põllumajandust ja kliimakohanemist käsitleva käsiraamatu väljatöötamine.